سفر شماره ۱۱۸ دلفان آفرود

تاریخ برگزاری: ۱ دی ۱۳۹۲
مسیر: قلعه کرشاهی، کویر مرنجاب
عکس از: مرتضی رفیع خواه، مهدی روجایی، امیر عبدالپناه، فرید کامران نیا

مشاهده تصاویر