امسال هم گذشت، دلفان آفرود هفت ساله شد.

۷ سال سردی و گرمی دیدیم. تلخی  و شیرینی چشیدیم. همیشه تلاش کردیم مایه شادی و رضایت شما باشیم اما گاه آزرده دلتان کردیم. روزهایی پر از خاطره ساختیم. از کوه ها و دره های شمال گذشتیم، به دشت ها و رمل های کویر رسیدیم. روزها  و شب ها در سفر بودیم.

لحظه ای می ایستیم و به گذشته نگاه می کنیم. خاطرات بسیاری از جلوی چشمانمان عبور می کند. خود را در کنار شما می بینیم. بودن شما انگیزه مان برای ادامه ی مسیر بود. گرما و آفتاب کویر یا سرما و برف زمستان، عجیب است! هر دو دلپذیر و خواستنی می شد. می دانیم بودن شما این طور ما را بی قرار سفر می کرد.

پشتیبان و همراه ما بودید. راهنما و راه گشای ما بودید. قدردانتان هستیم و شک نداریم که هر چه تا به امروز برداشت کرده ایم، ثمره حضور تک تک شما بوده و است.

همراهان دلفان آفرود، سال نو بر شما مبارک