دور هم بودن یک شروع است،

باهم ادامه دادن یک پیشرفت،

و کار گروهی، یک موفقیت!

ما یک تیم هستیم.

تیمی به وسعت حضور نه ساله یکایک شما …

ویدیویی که مشاهده می کنید تصاویر منتخب از سفرهای یک سال گذشته دلفان آفرود در مناطق کویری وجنگلی ایران است.

سفر همچنان ادامه دارد، با ما باشید.

ویدیو از فرید کامران نیا