دلفان آفرود، به عنوان گروهی علاقه مند به طبیعت و طبیعت گردی، از امروز تلاش می کند در راستای حفاظت از حیات وحش و میراث طبیعی این سرزمین گام بردارد.
شاید تا به امروز آن گونه که شایسته بود، در جایگاه یک طبیعت گرد، از عهده رسالت خود برنیامده باشیم، اما از این لحظه تلاش خود را در زمینه آگاه سازی و توجه به باید ها و نبایدهای یک سفر طبیعت گردی بیشتر خواهیم کرد.
طبیعت آسیب دیده ایران، با تمامی گونه های جانوری و گیاهی خود، نیازمند توجه و مهربانی یکایک ماست.