korando

کمک فنر نیتروگس موسو و کوراندو

توضیحات محصول

کمک فنرهای IRONMAN 4X4  در سه دسته،

  • نیتروگس   NITRO GAS
  • فوم سل    FOAM CELL
  • فوم سل پرو   FOAM CELL PRO

ارائه شده است. مدل  کاربردی برای کوراندو و موسو، نیتروگس خواهد بود.

  • کمک فنرهای نیتروگس  
  • NITRO GAS SHOCK ABSORBERS

مدل ارتقا یافته کمک فنرهای اصلی خودرو، با عملکرد روان و تطبیق یافته

این کمک فنرها با تکنولوژی گاز نیتروژن فشرده شده ساخته شده اند و برای ارتقا سواری خودرو شما بهترین هندلینگ و نرمی را خواهند داد.

پیستون

mm 35

بدنه

mm 54

میله پیستون

mm 16

تکنولوژی

گاز نیتروژن تحت فشار

ساختار

دو لوله ای