Foam Cell Pro Susp Kit 1
IMG_5436IMG_5439IMG_5428

کمک فنر هایلوکس 2016 REVO

توضیحات محصول

دو دسته از کمک فنرهای IRONMAN 4X4 برای خودرو هایلوکس ریوو مناسب می باشد. این کمک فنرها با تکنولوژی فوم سل، نه تنها هندلینگ خودرو شما را ارتقا می دهد، بلکه سواری بهتر و راحت تری برای شما خواهد داشت.

  • کمک فنرهای فوم سل  
  • FOAM CELL SHOCK ABSORBERS

اندازه و ظرفیت بیشتر، مناسب برای تمام وضعیت ها

پیستون

40 mm

بدنه

60 mm

میله پیستون

18 mm

تکنولوژی

فوم سل

ساختار

دو لوله ای

  • کمک فنرهای فوم سل پرو
  •   FOAM CELL PRO SHOCK ABSORBERS

بزرگترین اندازه و قوی ترین طراحی، مناسب برای تمام وضعیت ها

پیستون

45 mm

بدنه

65-72 mm

میله پیستون

20 mm

تکنولوژی

فوم سل

ساختار

دو لوله ای